REHBERLİK

Her öğrencimizi kendine has özellikleri olan bir birey olarak ele almaktayız.

Rehberlik birimimizin tüm uygulamaları; öğrenci, veli ve öğretmenlere “gelişim” ve “öğrenme” süreçlerinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Rengin Anaokulları Rehberlik Hizmetlerinin Genel Amaçları :

  • Öğrencimizin okul uyum sürecine katkı sağlayarak akademik süreçlerden etkin yararlanmasını sağlamak
  • Öğrenme süreçlerini engelleyen risk ve problem yaratan durumları önleyip çözümleyerek akademik başarıyı arttırmak
  • Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini zileyip destekleyerek kapasitelerini açığa çıkarmak
  • Dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi iletişim becerilerini kazandırarak çevresiyle daha iyi ilişkiler kurmasını sağlamak