Akıl Oyunları

Akıl oyunları atölyemizde öğrencilerimizin sahip oldukları potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, geliştirilmesi, problem karşısında çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar vermesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda  öğrencilerimize sırayla oynama, takım olma, stratejik düşünme, ileri görüşlülük ve matematik becerisi gibi birçok beceri de kazandırılması hedeflenmektedir.