Bilim

Yaş gruplarına uygun, eğlenceli alıştırma ve oyunlar yardımı ile çocukları okul öncesi eğitimin temel konuları ile tanıştırarak, eğlendirirken öğreten, öğretirken düşündüren ve böylece öğrenmeye motive eden çeşitli programlar uygulanır.