Ki-ko

Kinesteti ve Koordinasyon 0-6 yaş döneminin en önemli öğrenme yöntemidir. Çocuklar hareket ederek öğrenirler yaşam boyu çocuklar ne kadar çok hareket ederlerse o kadar çok efektif öğrenirler ve gelişme gerçekleşir. Bilimsel hedeflerle hareket becerisi geliştirme dersin temel felsefesidir.

Ayrıca; en iyi öğrenmenin oyun yoluyla gerçekleştiğinden hareketle öğrencilerimize kendilerinin seçtiği, yönettiği ve denetlediği özgür bir oyun ortamı sunmaktayız.