Sanat

Çocukların estetik algılarını,üretkenliklerini desteklemek amacıyla planlanan, yapılandırılmış veya serbest çalışmaları içeren etkinliklerden oluşmaktadır. Sanat çalışmaları sırasında ürün değil sürece odaklanılır ve her çocuğun ortaya koyduğu ürün değerli görülür ve sergilenir.